แหล่งการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวก

Trolltunga Norway
สนามเทนนิส
Forest
ร้านสะดวกซื้อ
Northern Lights
สระว่ายน้ำ
Mountains
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Trolltunga Norway
VRU คาเฟ่
Forest
ศูนย์หนังสือ
Northern Lights
หอพักนักศึกษา
Mountains
ห้องบริการคอมพิวเตอร์
Trolltunga Norway
สนามบาสเกตบอล
Forest
ธนาคาร
Northern Lights
ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
Mountains
หอประชุม 80 ปี วไลยอลงกรณ์
Trolltunga Norway
สนามกีฬากลาง
Forest
ศูนย์อาหาร
Northern Lights
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
Mountains
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
Trolltunga Norway
ศูนย์ภาษา
Northern Lights
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
Mountains
อาคารพยาบาล
Northern Lights
FITNESS CENTER
Mountains
ร้านหนังสือ 84 ปี บรรณาภิรมย์
Forest
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ